האם רשאים להפסיק לימוד תורה ע"מ לקרוא קרית שמע בזמנה והרי זה 'מעביר על המצוות'?

תאריך עברי מלא + תאריך לועזי: 
03/07/17 ט' תמוז התשע"ז
הלכה יומית: 
x

Audio Playlist