האם רשאים להפסיק לימוד תורה ע"מ לקרוא קרית שמע בזמנה והרי זה 'מעביר על המצוות'?

x

Audio Playlist