הנוהגים להסדיר תפילות המועדים - על מה סמכו שלא להסדיר תפילת מוסף של ראש חודש?

x

Audio Playlist