האם נאסר תבשיל או הכלי שנתבשל בו בשר שלא נמלח כראוי או שלא נחלט?

תאריך: 
06/06/17 י"ב סיון התשע"ז
x

Audio Playlist