דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יש להתייחס למנהג שאבות מניחים ידיהם על ראשי בניהם בעת שהכהנים נושאים כפיהם?