האם לפי הרב קאפח רשאי לשבת כשהחזן מתחיל הקדיש או עליו לעמוד עד "אמן יהא שמיה רבא"?

תאריך: 
21/05/17 כ"ה אייר התשע"ז
x

Audio Playlist