דילוג לתוכן העיקרי

האם לפי הרב קאפח רשאי לשבת כשהחזן מתחיל הקדיש או עליו לעמוד עד "אמן יהא שמיה רבא"?