האם רשאים לנענע הגוף בשעת אמירת הזמירות בתפילה?

תאריך: 
19/05/17 כ"ג אייר התשע"ז
x

Audio Playlist