דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לנענע הגוף בשעת אמירת הזמירות בתפילה?