היש לברך 'דיין האמת' על פינוי ישובים והרס בתים ברחבי ארץ ישראל?

שאל השואל ואמר מי שראה אתמול את הרס העשרה בתים או תשעה בתים שבעופרה, האם הוא צריך לברך ברוך הדיין האמת או לא? מה מקורה של השאלה?

הגמרא במסכת ברכות דף נח' עמ' ב': "תנו רבנן הרואה בתי ישראל בישובן אומר ברוך מציב גבול אלמנה. בחורבנן אומר ברוך דיין האמת."
ולכן הוא שואל מאחר ורואים בתי ישראל בחורבנן וזה בארץ ישראל, האם צריך לברך ברוך דיין האמת? עלינו לברר את המשמעות ההילכתית של הבריתא הזו.

הרואה בתי ישראל בישובן אומר ברוך מציב גבול אלמנה

הביטוי הזה הוא מאוד מעניין, ברוך מציב גבול אלמנה. אבל לפני כן, איזה בתי ישראל וישובן? הרי"ף אומר בתי כנסיות שחרבו או שעכשיו נבנו. אבל רבנו הרמב"ם לא כתב כן, והרבה פוסקים לא כתבו כן ולכן מורי יוסף קאפח הלך בדרך שכל בתי ישראל בישובן. כל ישוב חדש ולאו דווקא ישוב ישן שחרב ובונים אותו. חברון ובונים, שכם ובונים, הדבר פשוט שיישוב יהודי שילה ובונים, כל ישוב יהודי שחרב ובונים אותו. אז ברור שמברכים ברוך מציב גבול אלמנה. אלא אפילו ישוב חדש במקום שאף פעם לא היה ישוב ישן והוא נבנה לדעת מורי, צריך לברך ברוך מציב גבול אלמנה.

מה זה אלמנה? לא נאמר גרושה. עם ישראל בגלותו ובחורבנו הוא איננו כגרושה מאת ה' יתברך אלא הוא כאלמנה. מה ההבדל בין אלמנה לבין גרושה? גרושה ספק בכלל אם בעלה יחזור אליה. אבל אלמנה יש לה שתי הגדרות. יש אלמנה שבעלה מת ויש הביטוי בקינת איכה "היתה כאלמנה". מה זה כאלמנה? אישה אשר בעלה יצא למדינת הים, לא יודעים חי, מת, יחזור, לא יחזור ויש את הציפיה הדרוכה שהוא יחזור. אז כאן כשמדובר מציב גבול אלמנה, מתכוונים לביטוי כאלמנה שיש בקינת איכה שאנחנו כן מצפים שה' יחזור וישרה שכינתו בציון. ז"א הביטוי אלמנה כאן מראה עד כמה אנחנו מצפים ומאמינים שה' יחזור וישרה שכינתו בציון ויבנה את בית מקדשנו. ולכן כשרואים בתי ישראל וישובן, אומרים ברוך מציב גבול אלמנה.

הרואה בתי ישראל בחורבנן אומר ברוך דיין האמת

היו כאלה שאמרו שדווקא בתי עשירים, אבל מורי יוסף קאפח אומר לא, לאו דווקא בתי עשירים, כל בתי ישראל בחורבנן מברכים ברוך דיין האמת. ומשום כך, מורי הורה שבגוש קטיף כיוון שראינו את בתי ישראל בחורבנן אזי מברכים דיין האמת.

הרס בתים מכח החוק

ומכאן לבתים בעופרה. עלינו לדעת שיש לא אחת הרס של בתים מכוח החוק. למשל, ניתן דוגמא, יהודי השיג גבול של יהודי אחר ובנה על שטחו בניין. בא בעל הקרקע רשום בטאבו, אומר סליחה, זה שלי, אני גם לא מעוניין בבניין הזה. יש לי תוכנית לבנות משהו אחר לגמרי, להפך. הבניין הזה רק מפריע לי בתוכניות שלי. מאחר וזה מפריע לו בתוכניות שלו, ולא יכול להשתלב בתוכניות שלו, אזי הורסים את הבניין. אי אפשר לבוא לומר שהרס בניין כזה מברכים עליו דיין האמת, הואיל והוא נעשה מכוח דין צדק. זה שלו, והוא צריך את זה בשביל תוכניותיו וזה מפריע לו, אז אי אפשר לבוא לומר ברוך דיין האמת.

לעומת זאת, הדבר ברור שאם נניח הורסים בתים בשביל לפנות אותם לגויים כמו שנעשה בתוכנית התנתקות. לא כי גויים אמרו שהשטח של גוש קטיף הוא שלהם, אלא לפנות אותם בשביל גויים, שיהיו של גויים. זה נקרא ברוך דיין האמת, כי זה חלק בלתי נפרד מעקירת עם ישראל מארצו.

אבל בעופרה, הדבר תלוי, אם מדובר שיש פלסטינאי שאומר זה שלי ומוכח משפטית שזה שלו, אזי, אם בית המשפט מורהו כי אותו גוי איננו מוכן לספק בפיצוי כספי, ואותו גוי אומר, אני רוצה לבנות כאן ולגור כאן ונניח שלא תהיה לו בעיה לגור שם, כי יש עוד בעיות של בטחון וכו', אבל נניח. הרס בית כזה הוא איננו, אי אפשר להגיד ברוך דיין האמת, כי אסור לגזול גוי. ואדרבא גוזל גוי, מלבד איסור גזל מן התורה יש גם חילול השם. אבל כשגוי אומר זה שלו, וזה לא מוכח, ועוד לא הוכח משפטית וביהמ"ש אומר להרוס את הבניין. כיוון שלא מדובר על פלסטינאי פלוני, ואומר אני רוצה לגור כאן וכו'. עדיין זה נובע מתוך המאבק, ישראל או אומות העולם על ארץ ישראל. ומשום כך, כיוון שהוצע לביהמ"ש שיאטמו את הבתים, ואם באמת יוכח משפטית שהקרקע הזו היא של פלסטינאי מוגדר פלוני אלמוני, ואם באמת יוכח שהוא לא רוצה להסתפק בפיצוי. ואם באמת יוכח שהוא רוצה, שהוא יכול להשתלב במקום ולבנות, אז באמת, לא מברכים ברוך דיין אמת. אבל אם כל הדברים האלה לא יתקיימו, אז זה בא מתוך עניין לא רק היבט של גזל אלא בעיקר מההיבט של ישראל והאומות, הקונפליקט על ארץ ישראל.

ולכן, כל שחורבן בית בישראל נובע בגלל הפקפוק או הזכות שלנו על ארץ ישראל, צריך לברך דיין האמת. ולכאורה היה צריך לברך דיין האמת בשם מלכות. אבל כיוון שבכל זאת הדבר נעשה מנקודת ראות לפחות של כמה שופטים, אינני יודע, שמדברים מהצד של גזל של גוי, לכן לא יברך ברוך אתה ה' דיין האמת, אלא יברך ברוך דיין האמת בלי שם מלכות כי כאמור בכל זאת יש כאן היבט שהחורבן הזה לא נעשה רק מהגדר של צדק במובן של גזלה מאדם פרטי אלא מהויכוח למי שייכת ארץ ישראל.

תגיות: 
תאריך: 
03/03/17 ה' אדר התשע"ז
x

Audio Playlist