כלי קרמיקה שהונח בו בשר ככלי שני - היש דרך להכשירו למאכלי חלב?

תאריך: 
31/01/17 ד' שבט התשע"ז
x

Audio Playlist