האם רשאים לברך ברכת חתנים לאחר הסעודה בטרם התייחדות החתן עם הכלה?

תאריך: 
17/01/17 י"ט טבת התשע"ז
x

Audio Playlist