האם יש להימנע מעיון במשנתו האמונית ובהגותו של הרמב"ם מחשש שיגיעו לידי כפירה?

"כל הפורש ממשנת הרמב"ם כפורש מן החיים" הרב ערוסי בהתבטאות מיוחדת על לימוד ההגות היהודית הרציונאלית, "הרמב"ם הניח תשתית הגותית אמונית לדורות איך להתמודד עם הגילויים המדעיים ורעיונות שבאים וחולפים בעולם".

על קושיות בפירושו של הרמב"ם אומר הרב ערוסי כדברי ספר הזהר "לא כל מחא סביל דא". תשובה מקיפה של הרב ערוסי על חשיבות לימוד הרמב"ם בדורנו והיחס לבין תורת הרמב"ם לתורת הקבלה החסידות והמיסטיקה, והיחס לתלמידים ששוגים בהבנת רבותיהם.

x

Audio Playlist