היש להימנע מעיון במשנתו האמונית ובהגותו של הרמב"ם מחשש שיגיעו לידי כפירה?

תאריך: 
02/12/16 ב' כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist