היש להוסיף בקשת רחמים ב'שומע תפילה' בנסיבות של טרור ההצתות? מדוע מתמהמה השלום למרות תפילותינו היומיומית?

תאריך: 
28/11/16 כ"ז חשון התשע"ז
x

Audio Playlist