דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי לומר 'ותן טל ומטר' בתפילת ערבית שנתקיימה טרם שקיעת החמה ביום ו' למרחשוון?