דילוג לתוכן העיקרי

לא יעלה לוי אחר לוי', האם תחול תקנה זו גם לנוהגים למכור את המברך הראשון בפרשת 'בראשית'?