דילוג לתוכן העיקרי

האם הימנעות משירה בשבת בבית האבלים תיחשב כ-'אבילות בפרהסיה'?