דילוג לתוכן העיקרי

נאנס ולא התפלל שחרית בזמנה, האם יתפלל אחרי שעה רביעית או יסמוך על תפילת תשלומין?