הרואה את רבו לאחר 30 יום, האם חייב בברכת 'שהחיינו'?

תאריך: 
07/09/16 ד' אלול התשע"ו
x

Audio Playlist