דילוג לתוכן העיקרי

מדוע נער שהגיע למצוות אינו רשאי לרדת לפני התיבה כשליח ציבור למרות שהוא משלים למנין עשרה?