בין הכוזרי לרמב"ם - אמונה בה' ע"י מסורת או הוכחה שכלית?

תאריך: 
15/06/16 ט' סיון התשע"ו
x

Audio Playlist