מנין מצומצם שיצאו מקצתם בחזרת הש'צ, האם ישלימו ברכת כהנים? יצאו במהלך קריאת התורה, האם יפטירו בפחות מעשרה?

תאריך: 
06/06/16 כ"ט אייר התשע"ו
x

Audio Playlist