האם חייבים לחסום בשבת גישה למכונה אוטומטית למכירת משקאות או לאתר אינטרנט?

x

Audio Playlist