האם לשיטת הרמב"ם יש לברך ברכת 'שהחיינו' ביום העצמאות?

תאריך: 
12/05/16 ד' אייר התשע"ו
x

Audio Playlist