'קטן עולה למנין שבעה', היש חובה לדאוג שבכל מקרה לא יעלה מנין הקטנים על מנין הבוגרים ?

תאריך: 
09/05/16 א' אייר התשע"ו
x

Audio Playlist