האם רשאים לפנות רכב חוסם בשבת מחשש לקטטה?

תאריך: 
01/04/16 כ"ב אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist