הניתן להסתפק בשמיעת ברכת 'המזון' מהמברך כדין ברכת 'המוציא'? האם רשאים המברכים עם המברך לומר 'אמן' אחר ברכותיהם?

תגיות: 
תאריך: 
29/03/16 י"ט אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist