עומד להגיע לחו"ל למחרת היום שבא"י, כיצד ינהג בתפילות אם אותו היום בחו"ל הינו כיום שיצא מא"י?

תאריך: 
08/03/16 כ"ח אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist