האם מותר ללמוד תורה ולהתפרנס מהצדקה?

מתוך סדרת שיעורי הרב אליקים צדוק על סדר משנה תורה להרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג ט-יא

תאריך: 
10/02/16 א' אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist