קמח טֵף ומוצריו – מהן ברכות הנהנין? האם כשר לפסח? (1)

שאל השואל מה מברכים על קמח טף? האם בתימן אכלו אותו? האם כשר לפסח?

תשובה: לפי הידוע לנו טף הוא מין דגן קטן. יוצאי אתיופיה מכינים מקמח זה דייסות ולחם. ולכן, יש לשומרו מפני חימוץ בפסח ונראה שיוצאים ידי חובה במצה מקמח טף.

לגבי אכילתו כשהוא קמח הדבר צריך להיבדק. אם נהגו באתיופיה לאוכלו כשהוא קמח, מברך עליו בורא פרי האדמה. ואם לא נהגו לאוכלו כשהוא קמח אזי מברכים שהכל. כי הקמח הוא יצא מכלל פרי האדמה שהרי אם אדם קוצץ זרעוני דגנים, מברך בורא פרי האדמה, ואם אדם טוחן את הזרעוני דגנים ולש ואופה מברך המוציא לחם מן הארץ.

אומר המשנה ברורה בשולחן ערוך סימן רח' סעיף קטן כ', על הקמח שהוא יצא מכלל פרי ודרך אכילתו לא באה. ולכן רבנו הרמב"ם בפרק ג מהלכות ברכות הלכה ב אמר מדוע מברכים על קמח שהכל, כיוון שאין נוהגים בני אדם לאוכלו כשהוא קמח, ומשום כך מברכים עליו שהכל. ומשום כך, עלינו לבדוק אם באתיופיה נהגו לאכול קמח טף כשהוא קמח, אזי מברכים על הקמח הזה, על אכילת קמח זה בורא פרי האדמה. אבל אם גם הם לא נהגו לאכול אותו בתור קמח, יצטרכו לברך שהכל אינני יודע אם הגיע קמח טף לתימן. כך שאינני יודע מנהג של יהודי תימן בעניין הזה.

תגיות: 
תאריך: 
04/02/16 כ"ה שבט התשע"ו
x

Audio Playlist