דילוג לתוכן העיקרי

האח הגדול' – רמיסת רוחו של חוק 'כבוד האדם וחרותו' ברגל גסה

עקרון יסוד כבוד האדם וחירותו

השתתפות בתוכניות מעין אלו אינם עומדים בערך היסודי של היהדות לכבוד האדם וחירותו שאף השכילה מדינת ישראל לקבוע אותו בחוק והרי שהיינו צריכים לדחות שאלה זו בתקיפות. דא עקא, מאחר ואינם יודעים אותם אנשים מהו כבוד האדם מהי חירות האדם, אנו נדרשים להסביר זאת.

הקב"ה נתן לנו תורה ממנה אנו למדים את העקרונות של מהו כבוד ומהי חירות. מכח אותם עקרונות אנו זוכים ללמוד את כל דיני התורה השונים. עקרונות אלו הם עקרונות יסוד שקיבלו מה' כשם את ברייתנו עצמנו קיבלנו מה' והרי שאנו מחוייבים להם מעצם קיומנו.

בני אדם שבתוכם אחים יקרים טועים לחשוב שמאחר וניתן לאדם שכל הרי ששכלם הוא המנחה העיקרי לכל דבר ואין להם שום עקרונות יסוד ערכיים. וכאן טעותם הגדולה שבה יש סתירה מובנית בהשקפת עולמם שלהם.