נתערערו יחסי חברות בין המשכיר לשוכר, האם יכול להוות עילה לביטול חוזה השכירות?

תאריך: 
12/01/16 ב' שבט התשע"ו
x

Audio Playlist