דילוג לתוכן העיקרי

נתערערו יחסי חברות בין המשכיר לשוכר, האם יכול להוות עילה לביטול חוזה השכירות?