האם רשאי קטן לעלות למפטיר? השומע ברכותיו, האם עולה לו למנין 100 ברכות?

תשובת הרב:

מותר שקטנים יקראו מפטיר בברכות תחילה וסוף, כי אם בקריאה שהיא החובה, הוא עולה מן המנין, כל שכן המפטיר שכל קריאתו היא רק כדי שלא יהיה הנביא שווה לתורה.
וההפטרה היא טפלה לקריאת התורה, ולא זכרה רבינו, בהגדרה הלכתית.

ואין לנהוג, לכתחילה, שאב קורא שלושה פסוקים ראשונים ואחרונים אלא הבן יקרא המפטיר בתורה וכן את כל ההפטרה.
וחובה שמי שקורא הנביא הוא המפטיר בתורה.

יש פוסקים שאסרו שקטן יפטיר מפטיר של זכור, משום שלדעתו, החיוב הוא מן התורה, אך לפי רבינו, גם חיוב קריאת מפטיר זכור הוא מדרבנן, וכאמור, הוא קל מקריאת התורה, שהרי עשאוהו כמפטיר, ולא כחובת היום.

והשומע ברכות הקטן ועונה אחריו אמן, כאילו הוא עצמו בירך ועולות ברכות אלו למניין מאה ברכות.

תאריך: 
08/01/16 כ"ז טבת התשע"ו
x

Audio Playlist