השוואת ספר התנ"ך לספרות הכללית - בורות או יריקה לבאר שעם ישראל לדורותיו שותה ממנו

הרב רצון ערוסי מצדד בהרחקת הספר 'גדר חיה' ממערכת החינוך וקובל על השוואת ספר התנ"ך לספרות הכללית.

האם ניתן ללמוד מהתנ"ך שיש מקום להתבוללות והרי משה רבינו ובועז נשאו אשה נכרית?

תאריך: 
03/01/16 כ"ב טבת התשע"ו
x

Audio Playlist