ביתי הוא מבצרי מול ביתי הוא מקדש מעט

זכה חברנו גלעד סרי הי"ו לחנוך בחודש מרחשוון התשע"ה בית חדש בארץ ישראל.
הרב רצון ערוסי שליט"א הנהיג את המעמד בדברי תורה אודות משמעותו של מנהג חנוכת הבית והדרך הנכונה לקיימו.
מעמד חנוכת הבית כלל שירות והללות בכיבוד ג'עלה ולאחר מכן סעודת הודיה כמנהג אבותינו.

תאריך: 
01/12/15 י"ט כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist