האם רשאית אשה לברך: '...שלא עשאני גויה / שפחה'?

תגיות: 
תאריך: 
25/11/15 י"ג כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist