דילוג לתוכן העיקרי

הכל הולך אחר החתימה', האם לשיטת הרמב"ם אפילו טעה ברובה של הברכה?