גובי הצדקה בעת שהציבור עסוק בתפילה. האם נכון הם עושים?

תאריך: 
01/11/15 י"ט חשון התשע"ו
x

Audio Playlist