דילוג לתוכן העיקרי

עברות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר', עד כמה זה חמור?

האם נכון לעבור בין החברים ולבקש סליחה ומחילה גם אם אין בין הצדדים מחלוקת?
האם יש עבירה ביד מי ששותק בליבו ולא פועל לפתור המחלוקת?
מה דרכה של תורה לפתרון מחלוקות?