החששות בתקופת תמוז לאור משנת הרמב"ם

הרצאתו המאלפת של כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א, לקראת סיום לימוד ספר "זמנים" במסגרת הרמב"ם היומי, כולל "אור זרוע", ראש העין, תמוז התשע"ה.
הרב עמד על מקור החששות בתקופת תמוז והאם יש לחשוש גם בזמנינו לכך, רצח פוליטי אז והיום והשלכותיו בראי היהדות, ועוד...

תאריך: 
09/09/15 כ"ה אלול התשע"ה
x

Audio Playlist