כיסוי פני הכהנים וידיהם בשעה שנושאים כפיהם, מהו מנהג יהודי תימן?

תאריך: 
03/09/15 י"ט אלול התשע"ה
x

Audio Playlist