כיסוי פני הכהנים וידיהם בשעה שנושאים כפיהם, מהו מנהג יהודי תימן?

x

Audio Playlist