מהי דרכו של מהרי"ץ לגבי ברכת 'שהחיינו' בקידושי האשה? האם דבריו משקפים בכל מקרה את מנהגי תימן?

תאריך עברי מלא + תאריך לועזי: 
01/09/15 י"ז אלול התשע"ה
הלכה יומית: 
x

Audio Playlist