שליח ציבור שטעה וחתם 'האל הקדוש' בעשרת ימי תשובה, האם חוזר לראש התפילה או לתחילת ברכה שלישית ?

תאריך: 
26/08/15 י"א אלול התשע"ה
x

Audio Playlist