היש עדיפות ללכת בדרכים שנהגו קדמונינו או לאמץ את מנהגי האחרונים?

תאריך: 
26/08/15 י"א אלול התשע"ה
x

Audio Playlist