מאימתי מונים שבעת ימי המשתה, משעת החופה שנערכה סמוך לשקיעת החמה או משעת היחוד שהתקיים בלילה?

תאריך: 
24/08/15 ט' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist