האם רשאים לחלל שבת על מנת להציל נפגע בתאונת דרכים למרות שהינו מחלל שבת בפרהסיה?

תאריך: 
21/08/15 ה' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist