'לא תעמוד על דם רעך', האם כולל את העובר על דברי תורה שנקלע לסכנת חיים?

תאריך: 
20/08/15 ה' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist