דילוג לתוכן העיקרי

לא תעמוד על דם רעך', האם כולל את העובר על דברי תורה שנקלע לסכנת חיים?