האם על הש'צ או העולה לקרוא בתורה, לחזור עם הציבור לאחר שאמר 'ברכו'? וכן האומר קדיש האם יחזור ויאמר 'אמן יהא שמיה רבה'?

תאריך: 
16/08/15 א' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist