כהן שנקלע לבית כנסת שלא ע"מ להתפלל, האם חייב לשאת כפיו? האם חייב בברכה על עיטוף בטלית שאינה שלו?

תאריך: 
27/07/15 י"א אב התשע"ה
x

Audio Playlist