דילוג לתוכן העיקרי

מי קובע טפל ועיקר בדיני ברכות, האוכל את המאכל המעורב או היצרן ורוב העולם?