היש השפעה לנטיות סדיסטיות של השוחט על כשרות בעלי חיים ששחט?

תאריך: 
30/06/15 י"ג תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist