דילוג לתוכן העיקרי

מה נשתנה המלח שהאוכלו חייב בברכה משאר התבלינים היבשים שהאוכלן פטור מלברך עליהן?