פרות עורלה בשנת השמיטה, האם רשאי להשמידם ע"מ שלא יכשלו בם או ליתנם לעובד זר?

תאריך: 
22/06/15 ה' תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist